ქცევის კოდექსი

GDG თბილისი ამაყობს თავაზიანი, კონტაქტური და განსაკუთრებული საზოგადოებით და იმედოვნებს, რომ დამსწრეების მხრიდან, ღონისძიებაზე შეუსაბამო ქცევები არ დაფიქსირდება.

ჩვენს სივრცეში აკრძალულია:

  • დაცინვა ან შეურაცხმყოფელი კომენტარები - სქესზე, სექსუალურობაზე, რასაზე, რელიგიაზე, ეთნიკურ მახასიათებელზე, სხეულის ზომებზე და სხვა
  • პორნოგრაფიის საჯაროდ ჩვენება
  • დაუკითხავად ხალხზე ხელის შეხება
  • დამსწრეების შეწუხება

ამ წესების მრავალჯერადი დარღვევის შემთხვევაში GDG-ს თანამშრომელი ორგანიზაციიდან გაირიცხება, ხოლო ღონისძიებაზე დამსწრეს შეიძლება მოსთხოვონ ადგილის დატოვება.

თუ თქვენ მიმართ განხორციელდა შეუსაბამო ქმედება, გთხოვთ ამის შესახებ GDG-ის თანამშრომლებს დაუყოვნებლივ აცნობოთ, რათა მოხდეს სწრაფი რეაგირება და პრობლემის ოპერატიულად აღმოფხვრა. ჩვენ გვჯერა, რომ GDG Devfest თბილისი ყოველთვის გამორჩეული და ორიგინალური იქნება.


######საკონტაქტო ინფორმაცია:

ლიკა მოშიაშვილი

ჯეოლაბის მედიისა და კომუნიკაციის მენეჯერი

Tel: 577520952

Email: l.moshiashvili@geolab.edu.ge